ต่อผมแบบกาว

ข้อดีของการต่อผมแบบกาว

   » ปมเล็ก ไม่หลุดง่าย

      » อยู่ได้นาน 2-3 เดือน

         » เบาสบายหัว

            » ตอนนอน ไม่ทำให้เจ็บหัว