ต่อผมแบบเทปกาว

ข้อดีของการต่อผมแบบเทปกาว

   » เหนียว อยู่ได้นาน ทน ไม่หลุดง่าย

      » เบาสบายหัว

         » ตอนนอนไม่ทำให้เจ็บหัว